Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Vận Tiêu Bang Hội

Vận Tiêu Bang Hội là một trong những nhiệm vụ vô cùng đặc sắc để đại hiệp có thể nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn và đồng thời tăng thêm tình đoàn kết giữa các huynh đệ trong cùng một bang hội. Để tham gia nhiệm vụ này đại hiệp hãy theo dõi nội dung chi tiết sau.

 Thời gian & điều kiện tham gia

Thời gian: Vận Tiêu Bang Hội diễn ra vào:

Thứ 3,5,7 và Chủ Nhật hằng tuần - 19:30 - 20:00 và 23:30 - 23:59

Mỗi ngày Bang Hội chỉ nhận Tiêu Xa được một lần, nếu bị cướp có thể dùng "Hộ Tiêu Lệnh" để nhận lại nhiệm vụ

Bang hội đạt những yêu cầu sau mới có thể nhận được Tiêu Xa:

Bang Chủ hoặc Trưởng Lão

Nhân số trong bang hội đạt 50 người trở lên

Đẳng cấp kiến thiết của bang đạt cấp 2 trở lên

Tối đa chỉ một Bang Hội có quyền Vận Tiêu trong 1 thời điểm (Có nghĩa là khi Bang khác đang vận thì phải đợi Bang đó vận xong mới có thể nhận nhiệm vụ)

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Tổng Tiêu Cục

Vị trí: Bản đồ Sinh Tử (208/206)

Chức năng: Tiếp nhận Tiêu Xa Bang Hội


Phó Tiêu Cục

Vị trí: Bản đồ Sinh Tử (214/203)

Chức năng: Giao Tiêu Xa Bang Hội


Hộ Tiêu Lệnh

Nguồn gốc: Mua tại "Kỳ Trân Các - 200 Tiền đồng"

Chức năng: Đưa cho Tổng Tiêu Cục để tiếp nhận Tiêu Xa Bang Hội

 Bản đồ Vận Tiêu Bang Hội

Để đến được "Bản đồ Sinh Tử" chư vị đại hiệp dùng "Thần Hành Phù > Bản đồ Hoạt động > Bản đồ Sinh Tử".

 Phần thưởng hoàn thành

Khi áp tiêu thành công Bang Chủ hoặc Trưởng Lão có thể đến Phó Tiêu Cục nhận thưởng, người nào nhận sẽ được thông báo lên Tần số Bang

Phần thưởng
5000 vạn ngân sách Kiến Thiết
Mặt nạ - Tiêu Cục
(3 ngày không sử dụng được trong Liên đấu)

(Tăng kháng tất cả 5%)
1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù ( 3 ngày )
1 VLMT + 1 TTK
50 Túi điểm kinh nghiệm
1 Tiêu Cục Bảo Rương
Mảnh Bí Điển - Số 3

 Phần thưởng khi cướp tiêu

Phần thưởng ngẫu nhiên rơi ra
1 Bộ Tinh Hồng Bảo Thạch
1 bộ Thuỷ Tinh
500 vạn lượng
(100% nhận được)

 Công dụng của vật phẩm

Túi điểm kinh nghiệm: Khi sử dụng nhận 5 triệu điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).

Tối đa 1 ngày chỉ sử dụng 10 túi/nhân vật

Tiêu Cục Bảo Rương: Sử dụng nhận ngẫu nhiên

Tiêu Cục Bảo Rương
Mảnh nón Định Quốc
Mảnh áo Định Quốc
Mảnh Áo Hiệp cốt
Mảnh Áo Nhu Tình
Mảnh Trang bị An Bang

 

* Sẽ cập nhật thêm tùy tình hình thực tại của Server