Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Mừng Đại Lễ 30/4 - Thống Nhất Đất Nước

  • Trang chủ
  • > Mừng Đại Lễ 30/4 - Thống Nhất Đất Nước

Ngày 30/4 là ngày Giải Phóng miền Nam - Thống Nhất Đất Nước. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam và đưa nước ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Và để hồi tưởng lại thời điểm lịch sử đó, bổn trang xin được gửi đến quý nhân sỹ sự kiện: MỪNG ĐẠI LỄ 30/4 - THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Đây sẽ là dịp để chúng ta nhớ về sự hy sinh cũng như cống hiến của các bậc cha chú đi trước với hoạt động: Huân Chương Chiến Thắng (Tư trang người lính)

Sự kiện: Mừng Đại Lễ 30/4 - Thống Nhất Đất Nước

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 17:00 - 15/04/2022 đến 00:01 - 16/05/2022 (tức hết ngày 15/05/2022 bước sang ngày 16/05/2022)

Đối tượng sử dụng: 

Nhận vật có đẳng cấp từ 30 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Đại Sự Lão Lão

Vị trí: Tương Dương (198/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Chiếc gậy Trường Sơn"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/05/2022


Túi dụng cụ

Nguồn gốc:

Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/05/2022


Chiếc mũ Chiến Sĩ

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi dụng cụ"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân chương Vinh Dự" "Huân chương Chiến Thắng" tại "Đại Sự Lão Lão"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/05/2022


Đôi giày Bộ Đội

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi dụng cụ"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân chương Vinh Dự" "Huân chương Chiến Thắng" tại "Đại Sự Lão Lão"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/05/2022


Tấm áo Chiến Sĩ

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi dụng cụ"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân chương Vinh Dự" "Huân chương Chiến Thắng" tại "Đại Sự Lão Lão"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/05/2022


Chiếc võng Trường Sơn

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi dụng cụ"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân chương Vinh Dự" "Huân chương Chiến Thắng" tại "Đại Sự Lão Lão"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/05/2022


Ba lô Con Cóc

Nguồn gốc:

Nhận được khi tham gia các hoạt động bên dưới.

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân chương Vinh Dự" "Huân chương Chiến Thắng" tại "Đại Sự Lão Lão"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/05/2022


Chiếc gậy Trường Sơn

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Đại Sự Lão Lão"

1 Kim Nguyên Bảo = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân chương Chiến Thắng"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/05/2022

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Huân chương Vinh Dự

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Đại Sự Lão Lão"

Công thức:
+ 1 "Chiếc mũ Chiến Sĩ"
+ 1 "Đôi giày Bộ Đội"
+ 1 "Tấm áo Chiến Sĩ"
+ 1 "Chiếc võng Trường Sơn"
+ 1 "Ba lô Con Cóc"
+ 1 vạn lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 4.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ,  Phúc Duyên lộ, Thiên sơn bảo lộ.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/05/2022
- Giới hạn: 250 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 100 sử dụng không tính giới hạn.


Huân chương Chiến Thắng

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Đại Sự Lão Lão"

Công thức:
+ 1 "Chiếc mũ Chiến Sĩ"
+ 1 "Đôi giày Bộ Đội"
+ 1 "Tấm áo Chiến Sĩ"
+ 1 "Chiếc võng Trường Sơn"
+ 1 "Ba lô Con Cóc"
+ 1 "Chiếc gậy Trường Sơn"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 8.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/05/2022
- Giới hạn: 250 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 100 sử dụng không tính giới hạn.

 Phần thưởng sử dụng

[250]
Huân chương Vinh Dự

(Tổng sử dụng nhận: 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Thiên Sơn Bảo Lộ
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Phúc Duyên Lộ

 

[250]
Huân chương Chiến Thắng
(Tổng sử dụng nhận: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Người tuyết luyện kỹ năng Túi danh vọng (1-5 điểm)
Nến bát trân phúc nguyệt
(xem công dụng bên dưới)

Trứng Vàng
(xem công dụng bên dưới)

Bảo Rương Bí Kíp Linh Hồn Chiến Mã
(xem công dụng bên dưới)
Phụng Nguyệt Quả Dung
(xem công dụng bên dưới)
Cống Nguyệt Phù Dung
(xem công dụng bên dưới)
Mật Tịch Kỹ Năng 90
(xem công dụng bên dưới)

Đá Ngũ Sắc
(xem công dụng bên dưới)

05 Mảnh Giầy - Định Quốc 05 Mảnh Bao Tay - Định Quốc
05 Mảnh Áo - Định Quốc 05 Mảnh Đai Lưng - Định Quốc
05 Mảnh Áo - Nhu Tình 05 Mảnh Áo - Hiệp Cốt 
05 Mảnh Nón - Định Quốc 05 Mảnh Ngọc Bội - Hiệp Cốt
05 Mảnh Dây Chuyền - An Bang 05 Mảnh Ngọc bội - An Bang
05 Mảnh Nhẫn Cúc - An Bang 05 Mảnh Nhẫn Huyết - An Bang
Ngựa 80
(ngẫu nhiên)
Long Văn Ngọc Bích
Trang bị Thiên Hoàng Thỏi Vàng và Lệnh bài Boss Xanh

 Thưởng sử dụng đạt mốc

[Max 250]
Huân chương Chiến Thắng
100% Ngẫu nhiên nhận 1 trong Các vật phẩm sau:
Phụng Nguyệt Quả Dung
Cống Nguyệt Phù Dung
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh

 

[Max 2 Loại]
Huân chương Vinh Dự - Huân chương Chiến Thắng
Ngẫu nhiên nhận

Mặt nạ - Vương Giả
(Hạn dùng 30 ngày)

hoặc

01 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
(Hạn sử dụng và dùng 30 ngày)

 

 Tham gia hoạt động nhận "Ba lô Con Cóc"

Ngẫu nhiên nhận từ 20 đến 30 vật phẩm

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến
(Trận 21:00)
3000 điểm tích lũy trở lên
(Nhận random 30 đến 50 vật phẩm)
Hàng Yêu Phục Ma
(Cao cấp)
Hoàn thành nhiệm vụ
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vận Chuyển Bao Lương Hoàn thành nhiệm vụ
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Hoàn thành di chuyển qua Bờ Bắc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Vượt qua ải 20
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Hoàn thành vượt qua ải 28
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Đại Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đại Hoàng Kim
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Đội Trưởng Thủy Tặc Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đội Trưởng Thủy Tặc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ - không được hủy
20 Nhiệm vụ liên tiếp - 10 vật phẩm
30 Nhiệm vụ liên tiếp - 20 vật phẩm
40 Nhiệm vụ liên tiếp - 50 vật phẩm
Lôi Đài Loạn Chiến

Người chơi tham gia khi chết hoặc kết thúc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)

 

 ĐẶC BIỆT MỐC TOÀN SERVER

Trong quá trình sử dụng Huân Chương Chiến Thắng đạt đến một mức yêu cầu của toàn sever sẽ nhận được phần thưởng giá trị:

(Khi tất cả người chơi trong sever sử dụng bao nhiêu cái  Huân Chương Chiến Thắng sẽ được ghi nhớ lại tại máy chủ ngẫu nhiên một người chơi sử dụng đạt đúng số lượng yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng)

Mốc Phần thưởng
3500 An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
(ngẫu nhiên thuộc tính)
4050 50 Mảnh Áo Định Quốc
4600 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
5150 Động Sát Bảo Rương (7 ngày)
(tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)
5700 50 Mảnh - Áo Nhu Tình
6250 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
6800 Động Sát Bảo Rương (7 ngày)
(tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)
7350 50 Mảnh Nón Định Quốc
7900 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
8450 An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
(ngẫu nhiên thuộc tính)
9000 50 Mảnh Áo Hiệp Cốt
10100 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
10650 Động Sát Bảo Rương (7 ngày)
(tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)
11200 50 Mảnh Ngọc bội Nhu Tình
12300 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
12850 Động Sát Bảo Rương (7 ngày)
(tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)
13400 50 Mảnh Ngọc bội Hiệp Cốt
13950 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
14500 An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ
(ngẫu nhiên thuộc tính)
15600 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
16150 Động Sát Bảo Rương (7 ngày)
(tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)
17250 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
17800 Động Sát Bảo Rương (7 ngày)
(tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)
18900 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
19450 An Bang Tinh Thạch Hạng Liên
(ngẫu nhiên thuộc tính)
20000 50 Mảnh Áo Định Quốc
20550 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
21100 Động Sát Bảo Rương (7 ngày)
(tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)
21650 50 Mảnh Áo Nhu Tình
22200 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
22750 Động Sát Bảo Rương (7 ngày)
(tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)
23300 50 Mảnh Nón Định Quốc
24400 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
24950 An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
(ngẫu nhiên thuộc tính)
26600 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
27150 An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ
(ngẫu nhiên thuộc tính)
28250 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
28800 An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
(ngẫu nhiên thuộc tính)
29900 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
30450 An Bang Tinh Thạch Hạng Liên
(ngẫu nhiên thuộc tính)
31550 1 Lệnh bài Boss Huyết Long
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
35000

Động Sát Bảo Rương (30 ngày)
(tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)

15 Võ Lâm Mật Tịch 
15 Tẩy Tủy Kinh

40000

1 bộ Trang bị An Bang
(ngẫu nhiên thuộc tính)

1 Ngựa Phi Vân
15 Võ Lâm Mật Tịch
15 Tẩy Tủy Kinh
5 Lệnh bài Boss Huyết Long

50000

1 bộ Trang bị An Bang
(ngẫu nhiên thuộc tính)

Động Sát Bảo Rương (15 ngày)
(tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)

1 Ngựa Phi Vân
15 Võ Lâm Mật Tịch
15 Tẩy Tủy Kinh
5 Lệnh bài Boss Huyết Long

 CÔNG DỤNG CÁC VẬT PHẨM:

Vật phẩm Chức năng
Linh Hồn Chiến Mã  Được bán tại KTC giá 100 xu dùng để tăng tỉ lệ ép ngựa Sơ Cấp.
Tính năng: Luyện chiến mã
Cống Nguyệt Phù Dung Tăng điểm Tiềm năng 5 điểm (chỉ sử dụng được 3 lần)
Phụng Nguyệt Quả Dung Tăng điểm Kỹ năng 1 điểm (chỉ sử dụng được 2 lần)
Nến bát trân phúc nguyệt Tăng x2 điểm kinh nghiệm cho cả tổ đội trong 30 phút
Mật Tịch Kỹ Năng 90 Được + 1 skill kỹ năng 90. Lưu ý skill 20 không hỗ trợ
Đá Ngũ Sắc Bán tại KTC 500 xu, vật phẩm dùng để thay đổi ngoại trang
Tính năng: THAY ĐỔI NGOẠI TRANG

Trứng Vàng
  • Sử dụng Túi Trứng Vàng tại khu vực chiến đấu bên ngoài các thành thị (khi sử dụng Túi Trứng Vàng hệ thống kênh khác sẽ thông báo xuất hiện Trứng Vàng)
  • Chức năng: Đập Trứng Vàng ngẫu nhiên nhận được vô số kỳ trân dị bảo rơi khắp mặt đất. Hoặc có thể triệu hồi được Kẻ Trộm Trứng khi tiêu diệt rơi ra khắp mặt đất vô số kỳ trân dị bảo, nhiều hơn thế nữa.
  • Thời gian tồn tại: 60 phút kể từ lúc xuất hiện

1 Huân chương Tiên Phong   

Sử dụng sẽ tăng thêm số lần sử dụng Event lên 250 cái. Có thể lựa chọn tăng loại nào

Mỗi nhân vật tối đa chỉ sử dụng được 1 vật phẩm

Yêu cầu: Phải sử dụng Max 250 Event mới có thể sử dụng