Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự kiện: MỪNG TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

  • Trang chủ
  • > Sự kiện: MỪNG TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

Sự kiện: Mừng - Tết Dương Lịch

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 17:00 - 31/12/2021 đến 00:01 - 17/01/2022 (tức hết ngày 16/01/2022 bước sang ngày 17/01/2022)

Đối tượng sử dụng: 

Nhận vật có đẳng cấp từ 30 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Bảo Bảo

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Chữ 2022"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 17/01/2022


Bao Lì Xì

Nguồn gốc:

Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 50 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 17/01/2022


"Chữ Happy"

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Thiệp Chúc Mừng" "Chữ - Happy New Year"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 17/01/2022


"Chữ New"

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Thiệp Chúc Mừng" "Chữ - Happy New Year"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 17/01/2022


"Chữ Year"

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Thiệp Chúc Mừng" "Chữ - Happy New Year"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 17/01/2022


"Chữ 2022"

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Bảo Bảo"

1 Kim Nguyên Bảo = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Chữ - Happy New Year"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 17/01/2022

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Thiệp Chúc Mừng

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Bảo Bảo"

Công thức:
+ 1 chữ "Happy"
+ 1 chữ "New"
+ 1 chữ "Year"
+ 1000 lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 400.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ,  Phúc Duyên lộ, Thiên sơn bảo lộ.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 17/01/2022
- Giới hạn: 250 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 65 sử dụng không tính giới hạn.


Chữ "Happy New Year"

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Bảo Bảo"

Công thức:
+ 1 chữ "Happy"
+ 1 chữ "New"
+ 1 chữ "Year"
+ 1 chữ "2022"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 800.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 17/01/2022
- Giới hạn: 250 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 65 sử dụng không tính giới hạn.

 Phần thưởng sử dụng

250 Thiệp Chúc Mừng
(Tổng sử dụng nhận: 100.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Thiên Sơn Bảo Lộ
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Phúc Duyên Lộ

 

250 Chữ "Happy New Year"
(Tổng sử dụng nhận: 200.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Người tuyết luyện kỹ năng Túi danh vọng (1-5 điểm)
  ../..

 Thưởng sử dụng đạt mốc

Max 250 - Chữ "Happy New Year"
100% nhận được 01 món Kim Phong (Ngẫu nhiên)

 

Max 2 Loại - Chữ "Happy New Year" & Thiệp Chúc Mừng
100.000.000 điểm kinh nghiệm
(100 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn)