Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: Luyện chiến mã

 Công thức luyện ngựa 80

10 - Cỏ Tươi Tây Vực: Đổi điểm tích lũy Tống Kim - 5000 điểm/ 1 cỏ

1 - Yên Ngựa (Sơ cấp): Mua tại Kỳ Trân Các hoặc sử dụng Event có tỷ lệ ra

1 - Dây Thừng (Sơ cấp): Rơi ra từ Boss Tiểu Hoàng Kim

10 - Tinh Hồng Bảo Thạch

10 - Lam Thủy Tinh

10 - Lục Thủy Tinh

10 - Tử Thủy Tinh

10 - Phúc duyên Đại

Sau khi có đầy đủ nguyên liệu đem đến NPC Bán ngựa Tương Dương để luyện chiến mã mặc định tỷ lệ sẽ là 50% nếu như chư vị đại hiệp muốn tăng tỷ lệ thì có thể dùng Linh Hồn Chiến Mã tại Kỳ Trân Các để tăng tỷ lệ 1 viên Linh Hồn Chiến Mã tương ứng với 10% tối đa chỉ có thể dùng 2 viên để tặng cho NPC Bán ngựa tăng tỷ lệ luyện thành công chiến mã.