Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: Đua Chó Lâm An

 Thời gian diễn ra:

Diễn ra hàng ngày vào lúc: 19:00 và 22:00

Hình ảnh Ghi chú

Tiếp dẫn Đua Chó Lâm An

Vị trí: Lâm An (198/184)

Chức năng:
- Đặt cược Đua Chó
- Nhận thưởng đặt cược

Cho phép đặt cược.

Hiển thị chú chó mà bạn đặt cược.

Hiển thị tổng số người đã cược ở chú chó.

Thời gian cá cược là 5 phút - trước khi các chú chó xuất phát.

Các chú chó sẽ khởi động trên đường đua 5 phút trước khi cuộc đua bắt đầu.

Thời gian 5 phút đếm lùi để người chơi có thể đặt cược chó ưa thích.

Hết thời gian 5 phút đếm lùi chó sẽ hiển thị chữ "Bắt đầu" thì cuộc đua bắt đầu và sẽ không thể cược được nữa.

Chỉ có thể cược = Kim Nguyên Bảo.

Chỉ có thể đặt cược vào 1 chú chó duy nhất cho mỗi lần đua.

Số tiền cược từ 10 - 500 và phải chia hết cho 10. Ví dụ 10 20 30...

Ví dụ cược vào Thủy Khuyển 500 "Kim Nguyên Bảo" và nếu Thủy Khuyển về nhất thì bạn sẽ nhận được 1000 "Kim Nguyên Bảo"

Mỗi đợt sẽ mở 3 lần đua để người chơi xem và cược.

Thời gian đua là 10 phút.

Sau 10 phút hệ thống sẽ tổng kết và trao thưởng

Hiển thị chó về nhất và nhận thưởng ở vạch đích.

Thời gian nhận thưởng là 2 phút quá thời gian 2 phút hệ thống sẽ hủy phần thưởng để bắt đầu cho lần đua tiếp theo các bạn chú ý canh và nhận nhanh nhé.

Sau 2 phút trao thưởng hệ thống sẽ tiếp tục mở lần đua thứ 2, 3 của đợt (1 ngày có 2 đợt, mỗi đợt đua 3 lần).

Như vậy mỗi lần đua có:
- 5 phút cá cược
- 10 phút đua
- 2 phút phát thưởng

Tổng: 17 phút với 3 lần đua là 51 phút cho 1 đợt.