Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Cập nhật và điều chỉnh: 07/01/2022

  • Trang chủ
  • > Cập nhật và điều chỉnh: 07/01/2022

SAU BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ 16H30 NGÀY 07/01/2022

 Hàng Yêu Phục Ma

Cập nhật tính năng mới:
(Chi tiết: http://huyetlong.jxbisu.net/hang-yeu-phuc-ma.html)

 Đoán Hoa Đăng

Cập nhật tính năng mới:
(Chi tiết: http://huyetlong.jxbisu.net/doan-hoa-dang.html)

 Nhiệm vụ hàng ngày

Cập nhật tính năng mới:
(Chi tiết: http://huyetlong.jxbisu.net/nhiem-vu-hang-ngay.html)

Chuỗi nhiệm vụ hàng ngày sẽ ra mắt các nhân sĩ vào ngày 07/01 sau khi Bảo trì định kỳ. Mỗi ngày sẽ nhận được một nhiệm vụ tiêu diệt quái vật ở một bản đồ được chỉ định. Có thể Tổ đội cùng nhau để rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Với phần thưởng hấp dẫn là 5.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn/nhân vật/ngày.

Đối với những nhân vật cấp 60 trở lên sẽ có thể làm nhận nhiệm vụ tại Cẩm Nang Giang Hồ.

*Lưu ý: Vì đây là chuỗi nhiệm vụ đánh quái nên sẽ ngẫu nhiên một bản đồ bất kỳ từ 40 đến 50.

 Cập nhật phần thưởng hoạt động

Thần Hành Phù
(Cập nhật thêm các bản đồ luyện công từ 2x đến 8x)

Quả Huy Hoàng
(Chi tiết: http://huyetlong.jxbisu.net/qua-huy-hoang.html)

Loại quả Ghi chú
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 3.000.000 điểm kinh nghiệm (Không cộng dồn)
Có thể đem đi đổi 01 quả = 01 Kim Nguyên Bảo

Nhiệm vụ Dã Tẩu
(Chi tiết: http://huyetlong.jxbisu.net/nhiem-vu-da-tau.html)

Nhiệm vụ liên tiếp Phần thưởng dành cho người chơi cấp 80 trở lên Phần thưởng dành cho người chơi dưới cấp 80
10 nhiệm vụ 500.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 2.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
20 nhiệm vụ 1.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 2.500.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
30 nhiệm vụ 1.500.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 3.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
40 nhiệm vụ 2.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
3.500.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)

Chiến trường Tống Kim
(Chi tiết: http://huyetlong.jxbisu.net/chien-truong-tong-kim.html)

Được mở chính thức vào ngày 29/12/2021

 Phần thưởng cho trận 13:00 thuộc Tống Kim Sơ Cấp

Yêu cầu Sau bảo trì 29/12/2021 Sau bảo trì 07/01/2022
Phe Thắng 3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) 3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
Phe Thua 2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) 2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

 Phần thưởng cho trận 21:00 thuộc Tống Kim Sơ Cấp

Yêu cầu Sau bảo trì 29/12/2021 Sau bảo trì 07/01/2022
Phe Thắng 3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) 6.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Phe Thua 2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) 4.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

Phần thưởng cho trận 13h00 và 21h00 thuộc "Tống Kim Cao Cấp"

Được mở chính thức vào ngày 14/01/2022

Cấm post điểm với mọi hình thức (Lý do: cho đổi tích lũy lấy KNB và Top nhận KNB)

Yêu cầu Ghi chú
Phe Thắng x.xxx.xxx điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
Phe Thua x.xxx.xxx điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Phần thưởng xếp hạng 1 đến 10:

Xếp hạng Ghi chú
1

20 Kim Nguyên Bảo

2

15 Kim Nguyên Bảo

3 10 Kim Nguyên Bảo
4 đến 10 5 Kim Nguyên Bảo