Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hướng Dẫn Lên Level Cực Nhanh

💥 Hướng dẫn cách up level nhanh dành cho Ae mới. 💥

Cập nhật ngày 30/03/2022

Hoạt Động

 

  Nếu Có điều kiện

1. Dã Tẫu hoàn thành 40 nhiệm vụ /1 ngày

 
Nhiệm vụ liên tiếp Phần thưởng dành cho người chơi cấp 90 trở lên Phần thưởng dành cho người chơi dưới cấp 90
10 nhiệm vụ

1.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

2.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
20 nhiệm vụ

1.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

2.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
30 nhiệm vụ 3.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 6.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
40 nhiệm vụ 5.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)

 

2. Trả lời Hoa Đăng

(10h00-14:00 và 18:00-23:00)

Chi tiết :

https://huyetlong.jxbisu.net/doan-hoa-dang.html

 
Đẳng cấp dưới 90 Đẳng cấp trên 90
2.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)/1 câu hỏi 1.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)/1 câu hỏi

3. Hàng Yêu Phục Ma 

Chi Tiết : 

https://huyetlong.jxbisu.net/hang-yeu-phuc-ma.html

 

 
Cấp độ Phần thưởng <90 Phần thưởng >90
Sơ Cấp 10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 5.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Trung Cấp 15.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Cao Cấp 20.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 15.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

4. Nhiệm Vụ hằng Ngày Tại

Chi tiết :

 https://huyetlong.jxbisu.net/nhiem-vu-hang-ngay.html

 

10.000.000 điểm kinh nghiệm

 

5. Liên Đấu

Chi tiết :

https://huyetlong.jxbisu.net/hoat-dong-lien-dau.html 

 

 Thắng 2.500.000 điểm kinh nghiệm

 Thua 1.000.000 điểm kinh nghiệm

6. Lôi Đài Loạn Chiến

Chi tiết :

https://huyetlong.jxbisu.net/loi-dai-loan-chien.html

 
Thứ hạng Phần thưởng
Hạng 1

30.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

Danh hiệu "Bách Chiến Bách Thắng" (HSD: 1 ngày)

Tham gia 20.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

7. Vận chuyển bao lương

Chi tiết :

https://huyetlong.jxbisu.net/van-chuyen-bao-luong.html

 
Đẳng cấp

Khung giờ
(Đẫm Máu)

 Khung giờ
(Hoà Bình)
Dưới 90

80.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
- 01 bình Thiên Sơn Bảo Lộ
- 01 bình Quế Hoa Tửu

Ngẫu nhiên nhận thêm:
- Mảnh trang bị An Bang (Ngẫu nhiên)
- 01 Mảnh - Áo Định Quốc
- 01 Mảnh - Áo Hiệp Cốt
- 01 Mảnh - Áo Nhu Tình

60.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
- 01 bình Thiên Sơn Bảo Lộ
- 01 bình Quế Hoa Tửu

Ngẫu nhiên nhận thêm:
- 01 Mảnh - Áo Định Quốc
- 01 Mảnh - Áo Hiệp Cốt
- 01 Mảnh - Áo Nhu Tình

Trên 90

40.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
- 01 bình Thiên Sơn Bảo Lộ
- 01 bình Quế Hoa Tửu

Ngẫu nhiên nhận thêm:
- Mảnh trang bị An Bang (Ngẫu nhiên)
- 01 Mảnh - Áo Định Quốc
- 01 Mảnh - Áo Hiệp Cốt
- 01 Mảnh - Áo Nhu Tình

30.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
- 01 bình Thiên Sơn Bảo Lộ
- 01 bình Quế Hoa Tửu

Ngẫu nhiên nhận thêm:
- 01 Mảnh - Áo Định Quốc
- 01 Mảnh - Áo Hiệp Cốt
- 01 Mảnh - Áo Nhu Tình

8. Quả Huy Hoàng

Chi Tiết :

https://huyetlong.jxbisu.net/qua-huy-hoang.html

 

 
Loại quả Đẳng cấp yêu cầu Nơi sinh trưởng Ghi chú (Update sau bảo trì 07/01/2022)
Quả Huy Hoàng 
(Tiểu)
Từ cấp 50 đến 89 Hoa Sơn Phái

3.000.000 điểm kinh nghiệm (Không cộng dồn)
 

 Quả Huy Hoàng 
(Trung)
Từ cấp 90 đến 119 Hoa Sơn Phái  6.000.000 điểm kinh nghiệm (Không cộng dồn)
Có thể đem đi đổi 01 quả = 01 Kim Nguyên Bảo
Quả Huy Hoàng 
(Cao)
Từ cấp 120 trở lên Hoa Sơn Phái Cập nhật khi có 10 người đạt cấp 120
(Sau bảo trì định kỳ)

9. Boss Tiểu Hoàng Kim 

Chi Tiết :

https://huyetlong.jxbisu.net/boss-tieu-hoang-kim.html

 

Tổ đội tiêu diệt thành công Boss nhận: 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Tất cả những người xung quanh khi Boss chết nhận: 5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

10. Chiến Trường Tống Kim

Chi Tiết :

https://huyetlong.jxbisu.net/chien-truong-tong-kim.html

 
Yêu cầu Cá Nhân Phần Thưởng

Phe Thắng

Tích lũy 1000 điểm

10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Phe Thua

Tích lũy 1000 điểm

7.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

12. Phong Lăng độ

Chi Tiết :

https://huyetlong.jxbisu.net/phong-lang-do.html

 

Phần thưởng khi tiêu diệt

Đội Trưởng thủy tặc
(100% rơi ra)

Người chơi hoặc tổ đội tiêu diệt nhận:
10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
20 Kim Nguyên Bảo
1 Truy Công Lệnh

1 Bảo Rương Thủy Tặc

Lưu ý: Vật phẩm sẽ rơi xuống đất.

Người chơi đứng xung quanh nhận:
5.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

13. Vượt Ải - Thách Thức Thời Gian

Chi Tiết :

https://huyetlong.jxbisu.net/vuot-ai.html

 

Ngoài điểm kinh nghiệm khi tiêu diệt quái ở các ải và 10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) khi qua ải 21, thì trong ngày Tổ đội nào có tốc độ vượt ải nhanh nhất cuối ngày sẽ được thưởng Thiên Niên Linh Dược nhận tại NPC Nhiếp Thí Trần.

14. Tích Lũy đơn Tống Kim

   10.000.000 điểm kinh nghiệm
                              .........................     

Chúc quý AE thư giản vui vẻ.

Trong quá trình bổn tẩu, bất kì quý AE nào trục trặc về máy tính, khó khăn về Auto, thắc mắc, khiếu nại... xin vui lòng ib page để được hỗ trợ.

Trong quá trình các bạn Mod hỗ trợ phục vụ, nếu có vấn đề gì không vui. Xin vui lòng ib cá nhân facebook.com/phu.t.minh chia sẻ, cảm ơn AE.

facebook.com/jxbisu.net sinh ra là để đợi phục vụ !