Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Chiến trường Tống Kim

Chiến trường Phong Vân Luận Kiếm (Tống Kim) là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

 Điều kiện tham gia

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái.

Sơ cấp: Yêu cầu đẳng cấp 40 đến 79.

Cao cấp: Yêu cầu đẳng cấp 80 trở lên.

Thời gian báo danh: 12:50 và 20:50.

Thời gian chờ: 10 phút.

Thời gian khai chiến: 13:00 và 21:00.

Thời gian diễn ra: 60 phút.

Số nhân vật tối đa: 150 người mỗi phe.

Sử dụng "Thần Hành Phù hoặc Tống Kim Chiêu Thư" để đến nơi báo danh

Phí báo danh:

Sơ Cấp: 0 vạn lượng

Cao Cấp: 1 vạn lượng

 

 NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Báo danh
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.

Công dụng: Báo danh tham gia phe Tống/Kim.


NPC Quân Nhu
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.

Công dụng:

Đổi điểm tích luỹ thành điểm kinh nghiệm (vào chủ nhật hàng tuần max 100k tích lũy)

Kiểm tra điểm tích luỹ hiện có

Đổi đạo cụ Tống Kim (Phi Tốc, Lệnh Bài, Chiến Cổ....,Túi điểm tích lũy, Exp

Luyện Nhạc Vương Kiếm


 NPC Quân Nhu - chiến trường
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực hậu doanh chiến trường phe Tống/Kim.

Công dụng:

Mua dược phẩm, sửa đồ, bán đồ.

Mua Máu Nhanh giá:

Sơ cấp: 0 lượng / bình

Cao cấp: 100 lượng / bình

 Bản đồ thi đấu (1 bản đồ duy nhất - Hoàng Sa Lâm Ngao)

 Phần thưởng

 TỐNG KIM SƠ CẤP

Được mở chính thức vào sau bảo trì ngày 29/12/2021

 Phần thưởng cho trận 13h00

Yêu cầu Sau bảo trì 29/12/2021 Sau bảo trì 07/01/2022
Phe Thắng

3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
Phe Thua

2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

 Phần thưởng cho trận 21h00

Yêu cầu Sau bảo trì 29/12/2021 Sau bảo trì 07/01/2022
Phe Thắng

3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

6.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Phe Thua

2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

4.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

 

 

TỐNG KIM CAO CẤP

Được mở chính thức vào sau bảo trì ngày 14/01/2022

Phần thưởng cho trận 13h00

Yêu cầu Cá Nhân Phần Thưởng

Phe Thắng

Tích lũy 1000 điểm

5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Phe Thua

Tích lũy 1000 điểm

3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

 Phần thưởng cho trận 21h00

Cấm post điểm với mọi hình thức (Lý do: Top nhận KNB)

Lần 1: Khoá acc 24h

Lần 2: Khoá 3 ngày

Lần 3: Khoá vĩnh viễn

Yêu cầu Cá Nhân Phần Thưởng

Phe Thắng

Tích lũy 1000 điểm

10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Phe Thua

Tích lũy 1000 điểm

7.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Top 1 đến 10 tích lũy bảng Xếp hạng Tống Kim 21h00

Tự động phát thưởng vào hành trang khi kết thúc TK

Lưu ý: Để trống hành trang khi kết thúc TK

Xếp hạng Ghi chú
1

20 Kim Nguyên Bảo

2

15 Kim Nguyên Bảo

3 10 Kim Nguyên Bảo
4 đến 10 5 Kim Nguyên Bảo

 

  • Phần thưởng có thể sẽ thay đổi để phù hợp với tình hình hiện tại của sever.