Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Boss - Huyết Long

 Điều kiện để "Huyết Long" xuất hiện

Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim tại Bản đồ Tranh Đoạt và hệ thống sẽ ghi nhận trên máy chủ khi đủ 10 con Boss Tiểu Hoàng Kim bị tiêu diệt thành công thì "Boss Huyết Long" sẽ xuất hiện. 

Vòng lập: Đủ 10 con Boss Tiểu Hoàng Kim bị tiêu diệt thành công thì "Boss Huyết Long" sẽ xuất hiện.

Từ lúc xuất hiện sau 30 phút mà không ai tiêu diệt thì Boss sẽ biến mất

Vị trí xuất hiện: Ngẫu nhiên tại "Bản đồ Tranh Đoạt" (Thần Hành Phù - Bản đồ hoạt động - Bản đồ Tranh Đoạt)

 Phần thưởng

Người chơi hoặc tổ đội tiêu diệt nhận: 50.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Người chơi xung quanh nhận: 30.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Phần thưởng
(Ngẫu nhiên rơi ra)
Tẩy Tủy Kinh
Võ Lâm Mật Tịch
Phi Tốc Hoàn (lễ bao)
Đại Lực Hoàn (lễ bao)
Thủy Tinh (3 loại)
Tinh Hồng Bảo Thạch
Túi danh vọng
Bảo rương Bí Kíp
Trang bị Kim Phong
Dây Thừng - Sơ Cấp
Trang bị xanh cấp 10
Mảnh Bí Điển Số 1

Phần thưởng người tiêu diệt thành công nhận được:

Phần thưởng Số lượng
Mảnh trang bị An Bang (Ngẫu nhiên) 05
Long Văn Ngọc Bích 1
Mặt nạ - Vương Giả
(Kỹ năng vốn có +1 cấp)
1
Hạn sử dụng: 1 ngày

 

* Sẽ cập nhật thêm tùy tình hình thực tại của Server